Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai
1.1 Szolgáltató adatai
Neve: Roller Gate Kft.
Címe: 2071 Páty, Torbágyi út 0134/73 Hrsz.
Adószám: 22984038-2-13
Cégjegyzék száma:13-09-141231
Bankszámla száma: HUF 10918001-00000059-76170049
Bankfiók: Unicreditbank

1.2 A Vásárló
Aki webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító
A Roller Gate Kft által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálatok, posta).

2. Webáruház Szerződési Feltételek célja
A Roller Gate Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
A Webáruház Szerződési Feltételei a Roller Gate Kft, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webáruház Szerződési Feltételek közzététele
A Webáruház Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webáruház-Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 A Webáruház Szerződési Feltételek hatálya
A Roller Gate Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-Szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás
A Roller Gate Kft. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-Szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya
A Webáruház-Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Roller Gate Kft. a Magyar Köztársaság területére címzett megrendelések esetén biztosítja a szállítást.

4. A Webáruház Szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele, az előzetes regisztráció, a szállítási adatok és elérhetőségek megadása, nyilatkozatok elfogadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Roller Gate Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Roller Gate Kft. fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. A részben vagy egészben visszautasított megrendelésből eredő Vásárlói károkért a Roller Gate Kft. nem vállal felelősséget.

4.2 Megendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház Vevőszolgálat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a forgalmazótól történő beszerzés, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.3 Fizetési feltételek 
A Vásárló a megrendelt áruk és szolgáltatások ellenértékét
- készpénzben a Szállítónál kézbesítéskor, az áru átvátelénél - (kivéve a 6 méter hosszúságú árut-profilt tartalmazó megrendelések vágás nélküli szállításakor)
- készpénzben és bankkártyával előre egyeztett időpontban a Roller Gate Kft székhelyén,
- online az OTP Mobil Kft SimplePay biztonságos fizető felületére átirányítva bankkártyával - ( Adattovábbítási nyilítkozat )
- előreutalással a Roller Gate Kft. Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000059-76170049 számú számlaszámára,

teljesíti.

Előreutalás esetén, a Roller Gate Kft a megrendelés tartalmát, a bankszámláján történő jóváírást és a termékek rendelkezésre állását követően áll módjában kiadni. Átutalási igazolást nem áll módjában elfogadni.

A Vásárló a 6 méter hosszúságú terméket tartalmazó áruk, profilok és a hozzá tartozó vágás nélküli szálltási szolgáltatás és egyéb szolgáltatások ellenértékét banki előreutalással vagy online bankkártyás fizetéssel teljesíti.

A Roller Gate Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. A készpénz átvételről a Szálltó bizonylatot állít ki, a Szolgáltató által kiálltott számla csomagolásra kerül az áru mellé.

4.3.1 Árak
Webáruházban megrendelhető termékek és szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. A webáruházban feltűntetett árak forintban értendőek. Az oldalakon lévő árak nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek. A módosítás a már megrendelt termékek és szolgáltatások vételárát befolyásolhatja, melyről a Szolgáltató emailen értesítést küld. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, tévesen tesz közzé árat vagy a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő kiszolgálást és szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától. A webáruházban a regisztrálást megelezően 27%-os bruttó Áfás árak jelennek meg. A regisztrációt követően a jogosult céges felhasználóknak bizonyos termékeknél 0%-os bruttó Áfás árak jelennek meg, függően a regisztrálásnál megadott adószámtól és a törvényi előírásoktól. További információk. Számlázáskor a fordított áfát tartalmazó számla befogadásának jogosultsága ellenőrzésre kerül, nyilatkozatot kérhet be a webáruház a Vásárlótól.

4.4 Szállítási feltételek, módok, díjak

- Futáros szállítás készpénzes utánvétellel
Az összeget a Vásárló az átadó Szállító munkatársának fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Szállító aktuális árszabása alapján kerül megállapításra, a Szálltó szálltási feltételei alapján. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a Webáruház kijelzi a Vásárló számára. 6 méteres szálanyag vágás nélküli kiszállítási szolgáltatás igénylése esetén nem választható a futárnál történő készpénzes fizetési mód. A megrendelés tartalmát a Szolgáltató a termékek rendelkezésre állása után adja át a Szállítónak. 

- Futáros szállítás előreutalással
A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára előzetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Szállító aktuális árszabása alapján kerül megállapításra, a Szálltó szálltási feltételei alapján. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt a Webáruház kijelzi a Vásárló számára. A termékeket a Szolgáltató a Roller Gate Kft bankszámla számán történő jóváírást követően, a termékek rendelkezésre állása után adja át a Szállítónak. 

- Futáros szállítás online bankkártyás fizetéssel
Az összeget a Vásárló az OTP Bank által nyújtott biztonságos felületére átirányítva bankkártyával fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a Szállító aktuális árszabása alapján kerül megállapításra, a Szálltó szálltási feltételei alapján. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt Webáruházunk kijelzi a Vásárló számára. A megrendelés tartalmát a Szolgáltató a termékek rendelkezésre állása után adja át a Szállítónak.

- Személyes átvétel a székhelyen készpénzes fizetéssel
A Vásárló a Szolgáltató székhelyén előre egyeztetett időpontban a visszaigazolt megrendelést személyesen veszi át. Szállítási díj ebben az esetben nincsen. A Vásárló a fizetést személyesen készpénzben átvételkor teljesíti, mely készpénz átvételéről a Szolgáltató számlát ad. A megrendelés tartalmát a Szolgáltató a termékek rendelkezésre állása után adja át a Vásárlónak.

- Személyes átvétel a székhelyen előreutalással, online bankártyás fizetéssel
A Vásárló a Szolgáltató székhelyén előre egyeztetett időpontban a visszaigazolt megrendelést, személyesen veszi át. Szállítási díj ebben az esetben nincsen. A Vásárló bankkártyával és előreutalással csak előzetesen online módon tudja kiegyenlíteni a megrendelés ellenértékét, a helyszínen bankkártyás fizetés nem lehetséges. Előreutalás esetén a Roller Gate Kft a megrendelés tartalmát, a bankszámláján történő jóváírást és a termékek rendelkezésre állását követően áll módjában kiadni. Átutalási igazolást nem áll módjában elfogadni.

Az aktuális szállítási díjakat a rendelés leadása során a Vásárló folyamatosan látja, kiválaszthatja a megfelelőt szállítási módot, a termékek kosárba helyezését követően, ahol a következő szállítási díjak és feltételek  kerülnek megállapításra. Ha a szálltási díjnál a "Hívjon" felirat jelenik meg, akkor a Szolgáltató a megrendelés elküldése után egyedi ajánlatot dolgozz ki a kiszállítás díjára vonatkozóan, melyet a Vásárlóval egyeztet.

4.4.1 Mennyiség és minőség 

A termékek kézhezvételekor győződjön meg tételesen a rendelés tartalmáról, csak ezután vegye át és írja alá a Szállítótól kapott elismervényt. A Szállító távozása után, hiányzó termékekre vonatkozó reklamációt nem tudunk elfogadni. Ha a termékkel kapcsolatban minőségi problémát észlel, azt haladéktalanul jelezze a Szolgáltató felé írásban fényképpel emailben vagy postai úton és küldje vissza az árut vizsgálatra. További részletek a Szavatossági ás jótállási tájékoztatóban olvashat.

4.5 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Roller Gate Kft érvénytelennek nyilvánítja és törli, a csomagot új megrendelés leadásával igényelheti. Ha az áru átvételét az átvevő az első alkalomkor megtagadja, akkor a futárszolgálat nem kísérli meg a második kézbesítést és visszakerül a termék a telephelyünkre, a megrendelést ez esetben a Roller Gate Kft érvénytelennek nyilvánítja és törli, a csomagot új megrendelés leadásával igényelheti.

5. Az Elállási jog gyakorlásának módja

6. Adatkezelési szabályzat, adatvédelem, adatbiztonság
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Roller Gate Kft a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:
A Vásárló azonosításához szükséges adatokat: megrendelői név, szálltási cím, elektronikus levelezési cím, telefonszám
Választhatóan megadható adatokat:- egyéb közlendő, megjegyzés, számlázási név és címtől eltérő szálltási név és cím.
A bankkártyás fizetés az OTP Mobil Kft SimplePay rendszerén keresztül történik és a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Roller Gate Kft (2071 Páty, Torbágyi út 0134/73 hrsz) adatkezelő által a www.kapugorgo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes Vásárlói adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, megvásárolt termékek. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám: 03253-0001

Kelt: Budapest, 2020. október 16.

Még nem regisztrált?  Regisztráció
Bejelentkezés
OK
A weboldalon feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.